Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

contrapartida exterioara

« Back to Glossary Index
  • reprezintă expresia contabilă a influenței relațiilor internaționale asupra masei monetare. Astfel, soldul balanței de plăți exercită o influență directă asupra nivelului masei monetare. Un import de mărfuri antrenează o diminuare a încasărilor în moneda națională, întrucât întreprinzătorul care realizează operațiunea transformă această monedă în valută. Exportul conduce la creșterea încasărilor în valută, întrucât sumele încasate în valute sunt convertite în moneda națională. în acest mod se poate explica influența pe care deficitul sau excedentul balanței de plăți, o exercită asupra masei monetare și asupra lichidității interne.
  • astfel, rezultă modul în care contrapartida exterioară constituie „traducerea monetară” a soldului balanței de plată. Variația masei monetare este însoțită de o variație de aceeași mărime a deținerilor de aur și devize ale băncii centrale.
< Înapoi la Dictionarul Economic