Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

contrapartida – credite interne

« Back to Glossary Index
  • sub această denumire sunt regrupate:
    • creditele acordate statului (sub forma achiziției de titluri publice și care reflectă creanțele asupra Trezoreriei);
    • creditele interne acordate economiei (sub forma creditelor acordate agenților economici și a obligațiunilor emise de întreprinderi și deținute de bănci)

  • la modul general, atunci când o bancă acordă un credit unui client, se produce o sporire a dimensiunilor sumelor atât în activul cât și în pasivul bilanțului. Astfel, băncile îndeplinesc un rol monetar atunci când acordă credite, întrucât la volumul existent al masei monetare se adaugă o nouă cantitate.
  • în cazul în care băncile acordă credite pe baza fondurilor proprii sau pe baza celor atrase de pe piață sau în cadrul împrumuturilor obligatare, nu se produce finanțare monetară, și, prin urmare nu sporește cantitatea de masă monetară. FMI utilizează conceptul de „credit interior total” pentru a desemna ansamblul mijloacelor de finanțare puse la dispoziția agenților economici și a populației într-o țară determinată.
  • în concluzie, masa monetară înțeleasă ca totalitatea mijloacelor de plată din sectorul nebancar, are acoperire în metale prețioase, valute și devize, creanțe asupra trezoreriei și credite acordate economiei.
< Înapoi la Dictionarul Economic