Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

constatari cu privire la examinarea unui element

« Back to Glossary Index

se fac în cazul când auditorul apreciază ca insuficient controlul intern sau când documentele justificative nu sunt suficient de clare și de aceea auditorul nu poate declara satisfăcătoare verificările sale asupra unui post bilanțier.
Auditorul trebuie să cuantifice influența acestor factori, iar dacă nu poate, trebuie să fixeze niște limite peste care influența acestor factori este semnificativă.
Există unele consecințe nedeterminate asupra bilanțului contabil, provenite, de regulă, din activități excepționale. De exemplu, nu se poate aprecia pierderea suferită dacă unele dintre contractele de distribuție ale unei întreprinderi sunt declarate nule (constatări de natură juridică) sau dacă întreprinderea a pierdut un client foarte important (constatări privind viitorul întreprinderii).

< Înapoi la Dictionarul Economic