Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

conditii pentru desemnarea administratorilor

« Back to Glossary Index
  • în ceea ce privește cetățenia, condiții exprese sunt formulate pentru societatea pe acțiuni și anume: unicul administrator sau președintele consiliului de administrație și cel puțin jumătate din numărul administratorilor trebuie să fie cetățeni români (dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel);
  • administratorii sunt numiți temporar și sunt reeligibili; 
  • primii administratori pot fi numiți pe 4 ani, iar dacă nu s-a prevăzut durata mandatului, se va presupune că este de 2 ani;
  • persoanele care nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanți ai societății;
  • poate fi administrator o persoană fizică sau o persoană juridică, dar în acest ultim caz, persoana juridică va desemna un reprezentant – persoană fizică; 
  • administratorii trebuie să depună o garanție, respectiv dublul remunerației lunare (dacă nu e asociat la societatea administrată) sau valoarea nominală a 10 acțiuni (dacă este asociat), precum și specimenul de semnătură la Biroul unic de înregistrare
< Înapoi la Dictionarul Economic