Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

conditia potestativa

« Back to Glossary Index
 • este cea a cărei realizare sau nerealizare depinde complet de voința uneia dintre părți sau, în exprimarea Codului civil, “aceea care face să depindă perfectarea convenției de un eveniment, pe care și una și alta din părțile contractante poate să-l facă a se întâmpla sau poate să-l împiedice”.
 • poate fi: potestativă pură și potestativă simplă:
  • potestativă simplă – condiția a cărei realizare depinde de voința unei părți și de voința unei persoane nedeterminate.
   • exemplu, “Dacă mă voi căsători“ sau “dacă mă voi angaja la societatea comercială Y” – sunt exemple de condiții potestative simple. îndeplinirea condiției în exemplele date depinde și de debitor, dar și de o terță persoană (cu care acesta se căsătorește, respectiv care îl angajează). Actele încheiate sub condiție potestativă simplă sunt, ca regulă, valabile.

  • pur potestativă – acea condiție care depinde exclusiv de voința uneia din părți. Angajamentul făcut sub o condiție pur potestativă din partea debitorului nu este valabil. în acest sens, Codul civil prevede: “Obligația este nulă când s-a contractat sub o condiție potestativă din partea acelui ce se obligă.”
   • în asemenea cazuri nu avem de-a face cu exteriorizarea unei voințe juridice: ”îți voi vinde apartamentul, dacă voi dori”. Cel care a formulat această condiție nu a urmărit, de fapt, să se angajeze din punct de vedere juridic. Dimpotrivă, dacă îndeplinirea condiției depinde de voința creditorului, angajamentul este valabil: “îți voi vinde apartamentul, dacă vei dori să-l cumperi”.

< Înapoi la Dictionarul Economic