Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

comisionul

« Back to Glossary Index
  • este un contract având ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către comisionar pe socoteala comitetului” (articolul 405 Cod comercial)
  • contractul de comision, ca operație de sine stătătoare, se caracterizează prin faptul că intermediarul (comisionarul) are două categorii de obligații:
    • obligații care izvorăsc din relațiile cu terții;
    • obligații față de comitent.

  • contractului de comision prezintă următoarele caractere juridice: este un contract bilateral, cu titlu oneros, el neputând fi revocat pe cale unilaterală
  • comisionarul este plătit pentru serviciile făcute comitentului cu o sumă de bani, numită comision, care se stabilește fie sub forma unei sume fixe, fie procentual, calculat la cifra de afaceri pe care o realizează comisionarul în raportul cu terții (comisionarul beneficiază, ca și mandatarul, de privilegiul special și de dreptul de retenție asupra bunurilor comitentului până la încasarea sumelor de bani ce i se cuvin).
  • Conform Codului Fiscal actualizat pana la data de 01.07.2008 termenul de comision reprezinta "orice plată în bani sau în natură efectuată către un broker, un agent comisionar general sau către orice persoană asimilată unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legătură cu o operațiune comercială"
< Înapoi la Dictionarul Economic