Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

comerciantii persoane fizice

« Back to Glossary Index
  • persoanele fizice au calitatea de comerciant dacă săvârșesc fapte de comerț cu caracter profesional. Potrivit Codului comercial, comerciantul persoană fizică este definit prin apartenența sa la un anumit grup profesional și prin faptele de comerț pe care le săvârșește. Comerciantul persoană fizică are calitatea de comerciant si atunci când realizează această activitate în cadrul unei asociații familiale, în condițiile Decretului-lege nr. 54/1990, sau al unei societăți în participațiune, în condițiil articolului 251 Cod comercial.
  • comerciantul persoană fizică poate fi definit ca acea persoană cetățean român sau cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene și ai celorlalte state aparținând spațiului economic european care, având capacitatea juridică prevăzută de lege, săvârșește în mod obișnuit, cu titlu de profesie, fapte de comerț în nume propriu și pe riscul său, obținând în prealabil autorizația prevăzută de lege și care răspunde în mod nelimitat pentru obligațiile asumate
< Înapoi la Dictionarul Economic