Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

circulatia monetara

« Back to Glossary Index
 • importanța monedei în economie este dată de măsura în care aceasta circulă și finanțează tranzacțiile economice.
 • potrivit relației lui Irving Fisher, ecuația cantitativă a monedei permite măsurarea
  cererii de monedă din economie:

M*V = P*Q
Unde:
M – masa monetara
P – nivelul preturilor
Q – volumul bunurilor si serviciilor
V – viteza de circulatie a monedei
 • din această relație rezultă că viteza de circulație a monedei, V, depinde de volumul tranzacțiilor și nivelul masei monetare.

V = (P * Q) / M
 • potrivit autorului, variațiile masei monetare se rezolvă printr-o variație temporară a vitezei de circulație, până în momentul în care se realizează un echilibru. Deși scopul acestei ecuații a fost acela de a dimensiona volumul masei monetare, în condiții de echilibru, pe baza ei s-au putut realiza analize ale fluctuațiilor stocurilor de monedă, gradul de activitate al acestuia și variațiile în timp.
 • astfel, viteza de circulatie a monedei se stabilește în funcție de numărul de acte de vânzare-cumpărare pe care le mijlocește un semn bănesc, de o anumită valoare, într-o anumită perioadă de timp.
 • viteza de circulație micșorează sau amplifică volumul masei monetare, după cum aceasta cunoaște o accelerare sau încetinire. Spre deosebire de mărfuri, care se află în sfera circulației un interval foarte scurt de timp, (atât cât este necesar pentru a trece din sfera producției în sfera consumului) cantitatea de monedă staționează în sfera circulației o perioadă mai îndelungată de timp, mijlocind mai multe acte de vânzare-cumpărare în decursul unui an.
 • sub formă de coeficient, viteza de rotație arată numărul de rotații pe care le realizează masa monetară pentru a servi un anumit număr de acte de vânzare-cumpărare. Pentru a cuantifica operațiunile de vânzare-cumpărare se calculează rulajul bănesc, respectiv încasările și plățile realizate în decursul unei perioade.
  • Relația vitezei de rotație devine, astfel:

Vr = Rulaj banesc / Masa monetara = R / Mm

– Numitorul fracției reprezintă masa monetară calculată ca medie (trimestrială sau anuală). Cu cât rulajul bănesc este mai mare, cu atât un semn bănesc efectuează mai multe rotații.
 • ca durată în zile, viteza de rotație se poate exprima astfel:

dz = Dp / Vr = ( Mm * Dp ) / R

– Unde:
Dp = durata perioadei de analiză (90 zile sau 360 zile)
Vr = viteza de rotație sub formă de coeficient
– Atunci când viteza de rotație crește, durata în zile a unei rotații se diminuează, după cum este evidențiat în exemplul următor.

< Înapoi la Dictionarul Economic