Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

certificatele de parti sociale

« Back to Glossary Index
  • sunt emise de societățile cu răspundere limitată, Legea nr. 31/1990 republicată precizând că aceste părți sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
  • administratorii societății cu răspundere limitată pot elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părților sociale, dar cu mențiunea că acest certificat nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transmiterii. Deci certificatele de părți sociale nu pot fi transmise prin gir, dar nici prin remitere materială (ca la acțiunile la purtător) sau înregistrarea transmiterii (ca la acțiunile nominative).
  • prin specificul lor, certificatele de părți sociale se analizează ca titluri de legitimare (lipsindu-le caracterul constitutiv și literal al titlurilor de credit).
  • transmiterea lor este totuși posibilă:
    • către asociați, prin decizia adunării generale;
    • în cazul clauzei de continuitate cu succesorii (ca la societățile de persoane);
    • către terți, când cesiunea părților este hotărâtă prin votul asociaților, reprezentând ¾ din capitalul social (este o dovadă că societatea cu răspundere limitată este o formă mixtă, necerându-se nici unanimitatea ca la societățile de persoane, dar nefiind suficientă nici majoritatea simplă, respectiv 50% plus 1).

< Înapoi la Dictionarul Economic