Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

capacitatea de autofinanțare ( metoda aditionala )

« Back to Glossary Index

în acest procedeu, se pornește de la rezultatul (net al) exercițiului, la care se adaugă cheltuielile (amortizări, provizioane etc.), neplătibile la o anumită scadență, după ce s-au scăzut din acestea venituri calculate (reluări asupra provizioanelor). Această metodă, are meritul de a pune în evidență elementele contabile, negeneratoare de fluxuri monetare, antrenate de calculul capacității de autofinanțare. Surplusul financiar degajat în cursul exercițiului de ansamblu operațiilor de gestiune (CAF) nu va avea decât un caracter potențial dacă nu este susținut de mijloace financiare efective.

< Înapoi la Dictionarul Economic