Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

asertiune privind conturile anuale

« Back to Glossary Index
 • in auditul financiar reprezinta totalitatea criteriilor reținute de conducerea întreprinderii pentru elaborarea situațiilor financiare, care se pot clasa în:
  • existență: un activ sau o datorie există la un moment dat;
  • exhaustivitate: toate activele, datoriile, tranzacțiile sau evenimentele au fost înregistrate corect și integral în contabilitate;
  • evaluare: înregistrarea unui activ sau a unei datorii la valoarea de piață sau de inventar;
  • drepturi și obligații: activele și datoriile se referă la întreprinderea în cauză la un moment dat;
  • prezentare și raportare de informații date: informațiile sunt prezentate, descrise și clasate conform unui referențial contabil.

< Înapoi la Dictionarul Economic