Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

argumentul sinergiei informationale

« Back to Glossary Index
  • relevă importanța informației confidențiale colectată în scopul supravegherii, care poate fi esențială pentru conducerea politicii monetare. Băncile Centrale accesează „informația prudențială” mai ales în monitorizarea la nivel macroeconomic. Analize efectuate pentru statele Unite furnizează suportul empiric pentru ideea că informația micro-prudențială permite estimări cât mai precise asupra activității economice și presiunilor inflaționiste, favorizând alegerea unei politici monetare adecvate. în plus, dacă ar fi o criză pe piețele financiare, Banca centrală ar fi inevitabil implicată. Activitatea de supraveghere este esențială pentru limitarea hazardului moral, atunci când o bancă, în lipsă de lichidități cere asistență, pentru restabilirea solvabilității acesteia. De asemenea, o altă perspectivă asupra sinergiei informaționale este oferită de Sistemul Rezervelor Federale. Acesta evidențiază faptul că o Bancă centrală, dacă este un jucător activ pe piață, interacționează cu instituțiile financiare, astfel o sursă de informație. Informația obținută de pe piață este complementară cu cea obținută prin exercitarea funcțiunilor de supraveghere.
< Înapoi la Dictionarul Economic