Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

administrarea societatii

« Back to Glossary Index
  • voința oricărei societăți comerciale este exprimată de adunarea generală, dar este adusă la îndeplinire prin organele de execuție, care realizează administrarea (gerarea) societății.
  • indiferent de forma ei juridică poate fi administrată de unul sau mai mulți administratori. Pluralitatea de administratori nu este instituționalizată în cazul societăților de persoane și a societății cu răspundere limitată, iar în cazul societăților de capitaluri este organizată sub forma unor organe colegiale: consiliu de administrație și comitet de direcție
  • în societatea în nume colectiv, gestiunea este asigurată de unul sau mai mulți administratori, de regulă ei înșiși asociați; fiecare administrator având dreptul să reprezinte societatea (dacă actul constitutiv nu prevede altfel);
  • în societatea în comandită simplă, administrarea se încredințează unuia sau mai multor asociați comanditați (dacă un comanditar ar face acte de administrare fără împuternicire, va deveni automat asociat comanditat, răspunzând solidar și nelimitat pentru obligațiile sociale);
  • în societatea pe acțiuni administrarea poate fi făcută de un administrator sau de mai mulți; când sunt mai mulți se constituie un consiliu de administrație care poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși dintre administratori; președintele consiliului de administrație este și director general sau director al societății, conducând și comitetul de direcție; consiliul de administrație poate angaja, pentru executarea operațiilor societății, directori executivi, care sunt funcționari ai societății, nefăcând parte nici din consiliul de administrație, nici din comitetul de direcție;
  • în societatea în comandită pe acțiuni, administrarea societății este încredințată unuia sau mai multor comanditați;
  • în societatea cu răspundere limitată administrarea este realizată de unul sau mai mulți administratori (asociați sau terți).
< Înapoi la Dictionarul Economic